ภู ชิ ด า https://phuchida.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang https://www.bloggang.com https://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=10-05-2014&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=10-05-2014&group=12&gblog=3 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[ * พุ ท ธ ว จ น * # มนุษย์เป็นอันมาก ได้ยึดที่พึ่งผิดๆ # ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=10-05-2014&group=12&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=10-05-2014&group=12&gblog=3 Sat, 10 May 2014 15:27:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=10-05-2014&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=10-05-2014&group=12&gblog=2 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[* พุ ท ธ ว จ น * # จงหลีกเร้น แล้วจักรู้อริยสัจ #]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=10-05-2014&group=12&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=10-05-2014&group=12&gblog=2 Sat, 10 May 2014 15:26:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=07-05-2014&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=07-05-2014&group=12&gblog=1 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[* พุ ท ธ ว จ น * # เจริญสมาธิ จักรู้อริยสัจตามจริง#]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=07-05-2014&group=12&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=07-05-2014&group=12&gblog=1 Wed, 07 May 2014 15:25:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-08-2014&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-08-2014&group=1&gblog=13 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[นั่งสมาธิหน้าฝน]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-08-2014&group=1&gblog=13 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-08-2014&group=1&gblog=13 Fri, 29 Aug 2014 13:57:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-04-2014&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-04-2014&group=11&gblog=2 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระธาตุ ขอนแก่น ปี 55]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-04-2014&group=11&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-04-2014&group=11&gblog=2 Tue, 29 Apr 2014 11:19:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-04-2014&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-04-2014&group=11&gblog=1 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[เปิดประเดิม]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-04-2014&group=11&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-04-2014&group=11&gblog=1 Tue, 29 Apr 2014 11:20:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=06-08-2011&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=06-08-2011&group=1&gblog=10 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[ตำนานสมเด็จพระนเรศวร - ศึกนันทบุเรง]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=06-08-2011&group=1&gblog=10 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=06-08-2011&group=1&gblog=10 Sat, 06 Aug 2011 11:01:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=17-03-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=17-03-2009&group=4&gblog=2 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[นิยายเล่มแรกของภูชิดา]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=17-03-2009&group=4&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=17-03-2009&group=4&gblog=2 Tue, 17 Mar 2009 14:04:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=14-03-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=14-03-2009&group=4&gblog=1 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[my novel]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=14-03-2009&group=4&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=14-03-2009&group=4&gblog=1 Sat, 14 Mar 2009 14:05:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=14-02-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=14-02-2009&group=3&gblog=1 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[Sheikh Hamdan & Sheikh Jassim]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=14-02-2009&group=3&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=14-02-2009&group=3&gblog=1 Sat, 14 Feb 2009 13:41:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=31-10-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=31-10-2009&group=2&gblog=3 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[พังงา-กระบี่ เดือนแห่งสายฝน vol.2]]> >> พังงา-กระบี่ เดือนแห่งสายฝน vol.1 กันเลยนะคะไม่ให้เสียเวลา เริ่มแรกด้วยภาพสวยๆ ระหว่างรอ....]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=31-10-2009&group=2&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=31-10-2009&group=2&gblog=3 Sat, 31 Oct 2009 12:29:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=31-10-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=31-10-2009&group=2&gblog=2 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[พังงา-กระบี่ เดือนแห่งสายฝน vol.1]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=31-10-2009&group=2&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=31-10-2009&group=2&gblog=2 Sat, 31 Oct 2009 11:08:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=05-12-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=05-12-2010&group=1&gblog=8 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[5 ธันวา มหาราช]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=05-12-2010&group=1&gblog=8 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=05-12-2010&group=1&gblog=8 Sun, 05 Dec 2010 12:10:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=28-03-2010&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=28-03-2010&group=1&gblog=7 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[ความฝันอันสูงสุด ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=28-03-2010&group=1&gblog=7 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=28-03-2010&group=1&gblog=7 Sun, 28 Mar 2010 14:13:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=03-09-2009&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=03-09-2009&group=1&gblog=6 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าพ่อจำเป็น กับ เจ้าหนูนินจา ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=03-09-2009&group=1&gblog=6 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=03-09-2009&group=1&gblog=6 Thu, 03 Sep 2009 12:43:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-06-2009&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-06-2009&group=1&gblog=5 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[สวนหลังบ้าน กับ ภาพหัดถ่าย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-06-2009&group=1&gblog=5 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=29-06-2009&group=1&gblog=5 Mon, 29 Jun 2009 13:41:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=03-05-2009&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=03-05-2009&group=1&gblog=4 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[ยกยอดมาคุย]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=03-05-2009&group=1&gblog=4 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=03-05-2009&group=1&gblog=4 Sun, 03 May 2009 11:47:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=13-02-2009&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=13-02-2009&group=1&gblog=3 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[Before Valentine]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=13-02-2009&group=1&gblog=3 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=13-02-2009&group=1&gblog=3 Fri, 13 Feb 2009 17:37:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=08-02-2009&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=08-02-2009&group=1&gblog=2 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[เดือนแห่งความรัก]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=08-02-2009&group=1&gblog=2 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=08-02-2009&group=1&gblog=2 Sun, 08 Feb 2009 16:55:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=19-01-2009&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=19-01-2009&group=1&gblog=1 https://phuchida.bloggang.com/rss <![CDATA[หน้านี้ของน้องนิวฮับ]]> https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=19-01-2009&group=1&gblog=1 https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=phuchida&month=19-01-2009&group=1&gblog=1 Mon, 19 Jan 2009 18:05:00 +0700